Workaround to repair WDF violation after incorrect updates in the autumn of 2018. Check previous article

 

Short fix:

All the steps:

After several restarts next screen apears

 • Automatic repair

 • Wait for ‘determine problems’

 • Automatic repair click on Advanced options (Geavanceerde opties)

 • Click on (think)  Resolve Problems (Problemen oplossen)

 • Click on advanced options (geavanceerde opties)

 • Click on Command Prompt (Opdrachtprompt)

 • Type c: and check the folders to see if this is the OS partition
 • Sometimes the OS drive is active on another drive letter.
  • Check d: etc

 • Navigate to Windows\sytem32\drivers

 • type dir HpqKbFiltr.sys
  • Check if the faulty driver HpqKbFiltr.sys exist en check the date

 • Rename the file:
  ren HpqKbFiltr.sys HpqKbFiltr.sys.old

 • Reboot from recovery prompt with Windows PE reboot command:
  wpeutil reboot

 • And yes! Windows starts again.
 • Check latest updates and be happy!

 

 

Read more

Last week several HP desktops are crashed on a update on Windows 10 1803. HP advises to apply no Windows 10 updates on business machines to ensure continuity.(In the meantime update is revoked).

Solution:
rename C:\windows\system32\drivers\HpqKbFiltr.sys
Check this article for the steps (when ready)

Problem 
Probably the HP Development Company, L.P. – Keyboard – 7/11/2018 12:00:00 AM – 11.0.3.1
Does not matter which brand of keyboard is connected. Also seen with Logitech hardware.

Updates revoked
The updates has been revoked in the Windows Update catalog. Tested on new installation.
Advice to update computers with pending updates carefull. If update is still installed apply workaround (see solution).

What happens
After restarting machines Windows crashes imideatly on startup. See Screenshot below:

Affected models:
HP Prodesk 490 G3 MT
Latest prodesk models.
P5K17EA#ABH

See dutch article on tweakers.net:
https://tweakers.net/nieuws/144447/gebruikers-hp-systemen-melden-crashes-na-installatie-windows-10-patch.html

HP and Microsoft reports that a fix is not applicable. No statement available. Possible Dell machines also affected.

Read more

Ben jij dé gestructureerde en object georiënteerde PHP ontwikkelaar die wij zoeken? Werk je op freelance basis? Dan is deze job misschien iets voor jou!

Hiermee ga ja aan het werk bij de eindklant:

 • Zend Framework 2 applicatie (PHP)
 • Doctrine ORM
 • JavaScript Front-end
 • Oplossen bugs
 • Opleveren nieuwe functionaliteit

Issues worden aangemaakt in een centrale bug manager. Spreekt het volgende je aan?

 • Remote werken
 • Gebruik van GIT repository
 • Test en release
 • Ondersteuning door een klein team

De applicatie betreft een cursusadministratie bij een opleidingsinstituut. Neem contact met mij op over de mogelijkheden.

Notice: we are looking for a Dutch developer. The application is close to national legislation and practices.

Interesse ? Laat je gegevens achter en er wordt contact met je opgenomen.

  Read more

  De afgelopen maanden zijn er veel Windows(10) updates geweest. Deze  updates beïnvloeden het zoeken in Microsoft Outlook negatief. Het gaat om de volgende updates:

  • najaar 2015: KB3114409 (deze update is inmiddels teruggedraaid)
  • mei 2017 meerdere KB’s
  • najaar 2017 Windows Update 1709

  Symptomen van het probleem:

  • Langzame zoekresultaten
  • Resultaten worden niet gevonden

  In Outlook 2013 en 2016 is dit relatief gemakkelijk op te lossen. In Outlook 2010 is het wat ingewikkelder. Hieronder een script waarmee het probleem opgelost wordt.

  Controleer de volgende stappen voor het uitvoeren van de scripts:

   

   

  Microsoft Outlook 2010

  RepairOutlook14Search.cmd
  Script om uit te voeren. Het script bevat de volgende stappen:

  • Variablen, eventueel aan te passen bij subversies of 64 BIT
  • Aanvraag van Administrator bevoegdheden: Klik op ja
  • Opslaan van productcode in o14productkey.txt
  • DisableBackOff aanpassing in register (met behulp van Microsoft tool)
  • Cleanup van Windows search
  • Herstel van Office 2010 software via MSI
   • (Office 2010 x86 en x64 NL en EN MSI images heb ik online staan en zijn op aanvraag beschikbaar)
  @ECHO OFF
   
  ECHO author    : Arjan Lobbezoo, IT professional & consultant
  ECHO email    : info@solideautomatisering.nl
  ECHO file     : RepairOutlook14Search.cmd
  ECHO description : Repair and boost Microsoft Outlook 2010 (Office 14) search index after W10 updates 
  ECHO dependencies : SubInAcl from: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=23510
  ECHO         ospp.vbs included in Office 2010 program files
  ECHO         getkey.vbs included in zip (arjanlobbezoo.nl)
  ECHO         Indexing-Fast.reg included in zip (arjanlobbezoo.nl)
  
  REM // Set variables
  SET officelocation=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14
  SET officeguid={90140000-003D-0000-0000-0000000FF1CE}
   
  if _%1_==_payload_ goto :payload
   
  :requestadmin
    set vbs=%temp%\requestadmin.vbs
    echo Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^)        >> "%vbs%"
    echo UAC.ShellExecute "%~s0", "payload %~sdp0 %*", "", "runas", 1 >> "%vbs%"
    "%temp%\requestadmin.vbs"
    del "%temp%\requestadmin.vbs"
  goto :eof
  
  :payload
    cd /d %2
    shift
    shift
  	
  	REM // Save office key to log file o14productkey
  	REM // https://jacobsalmela.com/2015/02/26/find-your-windows-product-key-without-any-software/
  	if not exist "o14productkey.txt" (
  		cscript "%officelocation%\ospp.vbs" /dstatus > o14productkey.txt
  		cscript getkey.vbs >> o14productkey.txt
  	)
  	
  	REM // Enable DisableBackOff for fast indexing
  	REM // https://office-watch.com/2016/force-windows-indexing-to-run-faster/	
  	subinacl /subkeyreg "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Search\Gathering Manager" /setowner=administrators
  	subinacl /keyreg "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Search\Gathering Manager" /setowner=administrators /grant=administrators=f
  	Regedit /S Indexing-Fast.reg
  
  	REM // Cleanup Windows Search
  	Net Stop Wsearch
  	Net Stop Wsearch
  	del "%programdata%\microsoft\search\data\applications\windows\Windows.edb.bak"
  	move "%programdata%\microsoft\search\data\applications\windows\Windows.edb" "%programdata%\microsoft\search\data\applications\windows\Windows.edb.bak"
  	Net Start Wsearch
  	Net Start Wsearch
  	Net Start Wsearch
  	
  	REM // Repair office14
  	msiexec /f %officeguid%
  	goto :eof
   
  :eof
  

  Voor het het script van Outlook 2010 zijn een aantal afhankelijkheden nodig. Deze staan hieronder:

  Indexing-Fast.reg
  Zorgt ervoor dat indexering altijd doorgaat ook als de computer gebruikt wordt. Kost iets meer CPU tijdens gebruik maar zorgt wel voor consistentie.

  Windows Registry Editor Version 5.00
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Search\Gathering Manager]
  "DisableBackOff"=dword:00000001
  

  getkey.vbs
  Uitlezen van de productkey (die ook in het doosje staat). Ik heb dit onderdeel toegevoegd voor het geval dat de MSI repair mislukt en de product key nodig is bij een legitieme (!) installatie. Office 2010 x86 en x64 NL en EN MSI images heb ik online staan en zijn op aanvraag beschikbaar.

  Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
  
  OfficeLocation = "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\"
  
  Set fso = CreateObject ("Scripting.FileSystemObject")
  Set stdout = fso.GetStandardStream (1)
  Set stderr = fso.GetStandardStream (2)
  'stdout.WriteLine "This will go to standard output."
  'stderr.WriteLine "This will go to error output."
  
  stdout.WriteLine ConvertToKey(WshShell.RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\14.0\Registration\{90140000-003D-0000-0000-0000000FF1CE}\DigitalProductId"))
   '64bit? "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\14.0\Registration\{90140000-003D-0000-1000-0000000FF1CE}\DigitalProductId"
  
  Function ConvertToKey(Key)
  	Const KeyOffset = 808 'offset for Office 2010
  	i = 28
  	Chars = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789"
  	Do
  		Cur = 0
  		x = 14
  		Do
  			Cur = Cur * 256
  			Cur = Key(x + KeyOffset) + Cur
  			Key(x + KeyOffset) = (Cur \ 24) And 255
  			Cur = Cur Mod 24
  			x = x -1
  		Loop While x >= 0
  		i = i -1
  		KeyOutput = Mid(Chars, Cur + 1, 1) & KeyOutput
  		If (((29 - i) Mod 6) = 0) And (i <> -1) Then
  			i = i -1
  			KeyOutput = "-" & KeyOutput
  		End If
  	Loop While i >= 0
  	ConvertToKey = KeyOutput
  End Function
  

  Microsoft Outlook 2013 en 2016

   

  RepairOutlook15and16Search.cmd
  In dit script wordt uitsluitend de Windows Search functionaliteit gereset om er voor te zorgen dat de indexering weer werkt.

  @ECHO OFF
   
  ECHO author    : Arjan Lobbezoo, IT professional & consultant
  ECHO email    : info@solideautomatisering.nl
  ECHO file     : RepairOutlook15and16Search.cmd
  ECHO description : Repair Microsoft Outlook 2013/2016 (Office 15/16) search index after W10 updates 
  
  if _%1_==_payload_ goto :payload
   
  :requestadmin
    set vbs=%temp%\requestadmin.vbs
    echo Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^)        >> "%vbs%"
    echo UAC.ShellExecute "%~s0", "payload %~sdp0 %*", "", "runas", 1 >> "%vbs%"
    "%temp%\requestadmin.vbs"
    del "%temp%\requestadmin.vbs"
  goto :eof
  
  :payload
    cd /d %2
    shift
    shift
  
  	REM // Cleanup Windows Search and check indexing options
  	Net Stop Wsearch
  	Net Stop Wsearch
  	del "%programdata%\microsoft\search\data\applications\windows\Windows.edb.bak"
  	move "%programdata%\microsoft\search\data\applications\windows\Windows.edb" "%programdata%\microsoft\search\data\applications\windows\Windows.edb.bak"
  	Net Start Wsearch
  	Net Start Wsearch
  	Net Start Wsearch
  	control.exe srchadmin.dll
  	
  :eof
  

   

  Read more

  Met gemiddeld 450 bezoekers per dag wil ik mijn blog in 2018 extra goed bijhouden. Bedankt voor alle positieve reacties. Ik hou mij graag aanbevolen voor tips en zakelijke projecten. Neem voor een vrijblijvende kennismaking gerust contact met mij op.

  Read more