Navigatiebar linksonder in Outlook Desktop Office 365 herstellen

In de laatste versie van Outlook 365 desktop is er  een wijziging gemaakt waarbij de balk met mailbox, agenda, contactpersonen en taken aan de linkerkant komt te staan in plaats van links beneden. Zie ook de afbeelding.

Microsoft heeft aangegeven deze wijziging door te willen voeren en is hier nog wat mee aan het experimenteren. Voorlopig is het nog aan te passen, maar het is niet duidelijk voor hoe lang. Je kunt het herstellen met onderstaande aanpassing in het Windows register:

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Common\ExperimentEcs\Overrides]
REG_SZ: Microsoft.Office.Outlook.Hub.HubBar”
Waarde: false (om weer origineel in te stellen)

Zie ook bijgevoegde reg bestand waarmee je de instelling direct kunt doorvoeren.