Snelle toegang uitzetten in Windows 10 – geen nieuwe mappen toevoegen

Wat is snelle toegang? Dit is een functie die automatisch snelkoppelingen maakt naar veel gebruikte mappen. De snelle toegang is te vinden in verkenner. Zie hieronder:

Via de volgende stappen kan Snelle toegang standaard ingesteld worden om geen nieuwe mappen weer te geven (dus uit te zetten):

  • Klik met de rechtermuisknop op Snelle toegang
  • Kies dan Opties

Het volgende venster verschijnt:

  • Klik eenmaal op de knop Wissen om de huidige items te wissen.
  • Zet bovenstaande vinkjes uit
  • Klik daarna op OK